http://laisvadiena.lt/upload/103-2(1).JPG.jpeg
http://laisvadiena.lt/upload/103-3.JPG.jpeg
http://laisvadiena.lt/upload/103-IMG_0103(1).jpg.jpeg
http://laisvadiena.lt/upload/103-IMG_0103.JPG.jpeg
http://laisvadiena.lt/upload/103-IMG_0104.JPG.jpeg
http://laisvadiena.lt/upload/103-IMG_0113.JPG.jpeg
next previous close
http://laisvadiena.lt/upload/103-2(1).JPG.jpeg
http://laisvadiena.lt/upload/103-3.JPG.jpeg
http://laisvadiena.lt/upload/103-IMG_0103(1).jpg.jpeg
http://laisvadiena.lt/upload/103-IMG_0103.JPG.jpeg
http://laisvadiena.lt/upload/103-IMG_0104.JPG.jpeg
http://laisvadiena.lt/upload/103-IMG_0113.JPG.jpeg

Juliaus Janonio gimnazijos muziejus

Tilžės g. 137, LT-76348 Šiauliai, Šiaulių apskritis


Šiaulių Vyrų gimnazijos  - Valstybinės gimnazijos - Valdžios berniukų gimnazijos - Juliaus Janonio vidurinės mokyklos - Juliaus Janonio gimnazijos istorijos muziejus buvo įkurtas 1970 m. sausio 17 d. lietuvių kalbos mokytojo Jono Krivicko iniciatyva.

Muziejuje yra įvairių ekspozicijų:

Carizmo laikų ekspozicija, skirta gimnazijos auklėtiniams Mykolui Biržiškai, Jonui Vileišiui, Steponui Kairiui, Alfonsui Petruliui (Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras), Juozui Miliauskui – Miglovarai, Aleksandrui Jakštui – Dambrauskui, Mikalojui Katkui, Petrui Vileišiui, Marcelinui Šikšniui, Povilui Višinskiui, Jeronimui Raliui, Stasiui Šalkauskiui, Vaclovui ir Viktorui Biržiškoms, Augustinui Janulaičiui, Zigmui Gaidamavičiui – Gėlei, Juliui Janoniui, Vincui Čepinskiui, Konstantinui Šakeniui, mokytojui Kaziui Puidai ir kt.

Tarpukario laikotarpio ekspozicija, skirta auklėtiniams Vytautui Alantui, Stasiui Ušinskui, Liudvikui Stroliui, Jonui Griniui, Aleksandrui Merkeliui, Juozui Paukšteliui, Juozui Grušui, Kaziui Daukšui, Kostui Korsakui, Vladimirui Zubovui, Leonui Skabeikai, Stasiui Būdavui, Eduardui Budreikai, Antanui Krikštopaičiui, Jurgiui Fledžinskui, Kaziui Daugėlai, Jonui Noreikai ir kt., mokytojams Jonui Murkai, Jonui Šliūpui, Jeroslavui Rimkui, Viktorui Katiliui, Petronėlei Orintaitei, Stasiui Anglickiui, Petrui Aleksandravičiui, Anatolijui Herlitui, Jonui Adomaičiui, Mečislovui Vasiliauskui ir kt.

Karo, pokario, sovietinio laikotarpio ekspozicija, skirta auklėtiniams Sauliui Sondeckui, Laimonui Noreikai, Vytautui ir Ignui Laurušams, Vyteniui Rimkui, Tomui Sakalauskui, Albinui Jovaišai, Vytautui Čekanauskui, Albertui Laurinčiukui, Vykiui Juršiui, Domijonui Šniukai, Eduardui Juchnevičiui, Gintautui Žiliui, Virgiui, Stakėnui, Algirdui Musneckiui, Česlovui Norvaišai, Vilmantui Dambrauskui ir kt., mokytojams Vladui Markauskui, Tomui Stoniui, Mikalojui Kondratui, Gerardui Bagdonavičiui ir kt.
Darbo laikas:
Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Penktadienis
Šeštadienis
Sekmadienis

BĮ "Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija"
Tel. 8 41 523373
Įm.kodas 190530654
PVM: .
http://jjanonis.su.lt/jjg/