http://laisvadiena.lt/upload/1-158-Joniskiosauniausiej.jpeg
http://laisvadiena.lt/upload/2-158-Tarptautinisteatru.jpeg
http://laisvadiena.lt/upload/3-158-SvFlorijonogaisru.jpeg
http://laisvadiena.lt/upload/4-158-taumanomamyte.jpg.jpeg
next previous close
http://laisvadiena.lt/upload/1-158-Joniskiosauniausiej.jpeg
http://laisvadiena.lt/upload/2-158-Tarptautinisteatru.jpeg
http://laisvadiena.lt/upload/3-158-SvFlorijonogaisru.jpeg
http://laisvadiena.lt/upload/4-158-taumanomamyte.jpg.jpeg

Joniškio kultūros centras

Žemaičių g. 14, Joniškis, Šiaulių apskritis


Joniškio kultūros centro veiklos pagrindinis tikslas yra jo veiklos teritorijoje esančios bendruomenės kultūrinių poreikių formavimas ir tenkinimas, pilietiškumo, bendruomeniškumo, tautiškumo ugdymas.

Svarbiausi Centro uždaviniai yra:

1. sudaryti sąlygas bendruomenei kultūringai bendrauti, leisti laisvalaikį, atskleisti savo sugebėjimus, dalyvauti bendruomenės veikloje;
2. saugoti ir puoselėti tautines tradicijas, skatinti domėjimąsi savo krašto istorija, senąja ir moderniąja kultūra;
3. ugdyti estetinį ir meninį skonį, grožio suvokimą, pagarbą jį kuriantiems.
Centras, įgyvendindamas savo tikslą ir vykdydamas pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
1. organizuoja mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą, rūpinasi jų dalyvavimu dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose renginiuose;
2. organizuoja ir vykdo meninės raiškos programos rėmimą, atranką ir atsiskaitymą;
3. organizuoja pramoginius, edukacinius, mėgėjų meną populiarinančius renginius;
4. organizuoja valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių paminėjimus;
5. inicijuoja ir metodiškai remia kultūrinių procesų plėtotę, vadovaudamasis savivaldybės kultūros politikos nuostatomis;
6. rengia ir įgyvendina kultūros programų projektus, bendradarbiauja su kitomis kultūros ir ugdymo įstaigomis, savivaldybės seniūnijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis;
7. sudaro sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarina senąsias kultūros tradicijas, puoselėja krašto savitumą;
8. sudaro sąlygas profesionalaus meno sklaidai, propaguoja klasikines ir modernias meno veiklos formas;
9. įgyvendina kultūrinio bendradarbiavimo projektus Lietuvoje ir užsienyje.
Darbo laikas:
Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Penktadienis
Šeštadienis
Sekmadienis

BĮ Joniškio kultūros centras
Tel. 8 426 53475
Įm.kodas 190574241
PVM: .
http://www.joniskiokc.lt/
Joniškio kultūros centras facebook