next previous close

Žemaitijos TIC

Turgaus a. 21, Telšiai, Telšių apskritis


Viešoji įstaiga  Žemaitijos turizmo informacijos centras yra pelno nesiekianti įstaiga, kurios veiklos tikslas – vykdyti veiklą, susijusią su turizmo informacijos mokamų ir nemokamų paslaugų teikimu Telšių rajone Lietuvos Respublikos bei užsienio piliečiams. 

Pagrindinis Turizmo informacijos centro veiklos tikslas yra rinkti, kaupti ir nemokamai teikti informaciją turistams bei Telšių miesto svečiams apie lankytinas Telšių vietoves ir objektus.

Pagrindinė Turizmo informacinio centro veikla:
renka, kaupia, parengia ir nemokamai teikia informaciją apie turizmo paslaugas ir kitus turizmo išteklius;
rengia, leidžia ir platina informacinius bei kartografinius leidinius apie turizmo paslaugas ir turizmo išteklius;
kaupia atstovaujamos vietovės turizmo išteklių ir turizmo paslaugų duomenis ir teikia šią informaciją Departamentui;
vykdo kitą su turizmo informacijos paslaugų teikimu susijusią veiklą, numatytą įstatuose;
kaupia statistinę informaciją apie Turizmo informacijos centro lankytojus ir kiekvieną mėnesį pateikia nustatytos formos suvestines Departamentui;
teikia pasiūlymus savivaldybėms, apskritims ir Departamentui dėl turizmo plėtojimo;
sudarę sutartis su paslaugų tiekėjais, parduoda lėktuvo, kelto, autobuso bilietus;
parduoda įvairius leidinius, suvenyrus, tautodailininkų dirbinius, Lietuvos ir žemaitiškas vėliavas.

Turizmo informacijos centre prekiaujame:
atvirukais;
knygomis;
lėktuvų, keltų, autobusų bilietais;
užsakome viešbučius;
marškinėliais su Lietuvos atributika;
suvenyrais su Telšių, Žemaitijos heraldika;
- keramikos dirbiniais;
turistiniais žemėlapiais;
Lietuvos ir žemaitiškomis vėliavėlėmis.

Teikiamos gidų paslaugos Žemaitijos TIC informacija


Darbo laikas:
Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Penktadienis
Šeštadienis
Sekmadienis

Telšių apskrities turizmo informavimo centras
Tel. 861863448
Įm.kodas 180885297
PVM: .
http://www.telsiaitic.lt/