http://laisvadiena.lt/upload/1-254-kupiskioTVIC04.jpg.jpeg
http://laisvadiena.lt/upload/2-254-kupiskioTVIC01.jpg.jpeg
http://laisvadiena.lt/upload/3-254-kupiskioTVIC03.jpg.jpeg
http://laisvadiena.lt/upload/4-254-kupiskioTVIC05.jpg.jpeg
http://laisvadiena.lt/upload/5-254-KupiskioTVIC02.jpg.jpeg
http://laisvadiena.lt/upload/6-254-kupiskioTVIC06.jpg.jpeg
next previous close
http://laisvadiena.lt/upload/1-254-kupiskioTVIC04.jpg.jpeg
http://laisvadiena.lt/upload/2-254-kupiskioTVIC01.jpg.jpeg
http://laisvadiena.lt/upload/3-254-kupiskioTVIC03.jpg.jpeg
http://laisvadiena.lt/upload/4-254-kupiskioTVIC05.jpg.jpeg
http://laisvadiena.lt/upload/5-254-KupiskioTVIC02.jpg.jpeg
http://laisvadiena.lt/upload/6-254-kupiskioTVIC06.jpg.jpeg

Kupiškio TVIC

Gedimino g. 34-5, Kupiškis, Panevėžio apskritis


Pagrindinė Turizmo informacijos centro veikla:
Renka, kaupia, parengia ir nemokamai teikia informaciją apie turizmo paslaugas ir kitus turizmo išteklius;
Rengia, leidžia ir platina informacinius bei kartografinius leidinius apie turizmo paslaugas ir turizmo išteklius;
Kaupia atstovaujamos vietovės turizmo išteklių ir turizmo paslaugų duomenis ir teikia šią informaciją Departamentui;
Vykdo kitą su turizmo informacijos paslaugų teikimu susijusią veiklą, numatytą įstatuose;
Kaupia statistinę informaciją apie Turizmo informacijos centro lankytojus ir kiekvieną mėnesį pateikia nustatytos formos suvestines Departamentui;
Teikia pasiūlymus savivaldybėms, apskritims ir Departamentui dėl turizmo plėtojimo;
Sudarę sutartis su paslaugų tiekėjais, parduoda keltų bilietus.
Parduoda įvairius leidinius, suvenyrus, Lietuvos ir Lietuvos miestų bei Kupiškio ženkliukus.

Pagrindinė Verslo informacijos centro veikla:
Teikia verslo informaciją bei konsultacijas verslo pradžios, planavimo rinkodaros, įmonės valdymo, finansų klausimais;
Informuoja ir konsultuoja finansavimo šaltinių paieškos, ES struktūrinių fondų, darbo teisės, informacinių technologijų, personalo valdymo klausimais;
Organizuoja įvairius mokymus ir kursus;
Rengia informacinius – konsultacinius seminarus;
Organizuoja verslo mokymus pagal vietines iniciatyvas.
Teikiame šias biuro paslaugas:

Teksto rinkimas ir spausdinimas;
Kopijavimas;
Dokumentų vertimas;
Dokumentų įrišimas;
Faksimilinis ryšys;
Internetas;
Multimedinis projektorius;
Duomenų įrašymas į CD;
Konferencijų salės nuoma.

Kupiškio Turizmo ir Verslo Informacijos Centro informacijaKupiškio Turizmo ir Verslo Informacijos Centro informacija


Darbo laikas:
Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Penktadienis
Šeštadienis
Sekmadienis

VšĮ Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos
Tel. 8 459 35603
Įm.kodas 160331162
PVM: .
http://www.info.kupiskis.lt
Kupiškio TVIC facebook