next previous close

Molėtų Kultūros Centras

Inturkės g. 4, Molėtai, Utenos apskritis


Molėtų kultūros centras yra biudžetinė kultūros įstaiga. Kultūros centro steigėjas – Molėtų rajono savivaldybės taryba. Kultūros centras yra juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, pavadinimą, patvirtintus nuostatus, kuriais vadovaujamasi. Kultūros centras tenkina įvairių visuomenės socialinių bei amžiaus grupių poreikį menui, užtikrina dalyvavimą kūrybinėje veikloje bei visapusišką Molėtų krašto meninės kultūros sklaidą šalyje ir užsienyje. Kultūros centras yra Lietuvos kultūros centrų asociacijos narys, glaudžiai bendradarbiauja su šiai organizacijai priklausančiais centrais, dalyvauja asociacijos organizuojamuose renginiuose. Bendrauja su kitais šalies kultūros centrais, meno, mokslo įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, švietimo institucijomis, bendruomenėmis, Molėtų krašto muziejumi, Molėtų viešąja biblioteka, religinėmis bendruomenėmis, dalyvauja bendruose projektuose. Daugelis Kultūros centro teikiamų kultūros paslaugų nemokamos. Lankytojų perkamoji galia šiandien yra vienas veiksnių, lemiančių jo galimybes naudotis kultūros paslaugomis. Atsižvelgiant į sunkią šalies ekonominę padėtį, Molėtų kultūros centras sudaro sąlygas mažas pajamas gaunantiems gyventojams (pensininkams, studentams, socialiai remtiniems asmenims) lankyti nemokamus renginius, išreikšti save meninėje veikloje.
Darbo laikas:
Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Penktadienis
Šeštadienis
Sekmadienis

Molėtų Kultūros Centras
Tel. 8 383 51571
Įm.kodas 188210526
PVM: .
http://www.moletaikultura.lt