Įmonės

1 - 20 iš 110

Šiaulių arena – multifunkcinis kompleksas – laisvalaikio praleidimo centras visai šeimai. Šiaulių arenoje netrūksta įvairiausių renginių: uždarų patalpų žirgų konkūras, krepšinis, salės futbolas, salės žolės riedulio varžybos, tinklinis,...
J. Jablonskio g. 16, LT-78162 Šiauliai

...
Vilniaus g. 88, Šiauliai

Šiaulių miesto kultūros namai veiklą pradėjo 1951 m. Iš pradžių jie buvo kaip metodinis centras, kuris vadovavo miesto mėgėjų meno veiklai, suteikdavo metodinę pagalbą įmonių ir organizacijų klubams. 1962 m. pastatytas dabartinis Kultūros centro pastatas. ...
Aušros al. 31, LT-76300 Šiauliai

Joniškio kultūros centro veiklos pagrindinis tikslas yra jo veiklos teritorijoje esančios bendruomenės kultūrinių poreikių formavimas ir tenkinimas, pilietiškumo, bendruomeniškumo, tautiškumo ugdymas. Svarbiausi Centro uždaviniai yra: 1. sudaryti...
Žemaičių g. 14, Joniškis

Šiaulių Dailės galerija yra vienas didžiausių ir svarbiausių Šiaurės Lietuvos vaizduojamojo meno centrų, kuriame rengiamos miesto dailininkų, šalies, užsienio vaizduojamojo meno...
Vilniaus g. 245, LT-76343 Šiauliai

Valstybinis Šiaulių dramos teatras įkurtas 1931 metų rugsėjo 23 dieną. Tai buvo antras profesionalus teatras Lietuvoje, kurio misija – puoselėti ir  skleisti teatro meną visoje Šiaurės Lietuvoje. Teatre veikia Didžioji ir Mažoji salės. Repertuare –...
Tilžės g. 155, LT-76297 Šiauliai

Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“ – žinoma ir pripažinta kultūros institucija Lietuvoje. Įstaigos pagrindinė veiklos sritis – profesionalaus meno sklaida, kur pagrindinis dėmesys skiriamas profesionaliai dailei. „Laiptų...
Žemaitės g. 83, LT-76234 Šiauliai

Šiaulių Vyrų gimnazijos  - Valstybinės gimnazijos - Valdžios berniukų gimnazijos - Juliaus Janonio vidurinės mokyklos - Juliaus Janonio gimnazijos istorijos muziejus buvo įkurtas 1970 m. sausio 17 d. lietuvių kalbos mokytojo Jono Krivicko iniciatyva. Muziejuje yra įvairių...
Tilžės g. 137, LT-76348 Šiauliai

Šiaulių „Aušros“ muziejus – vienas iš didžiausių ir aktyviausių Lietuvos muziejų, vienijantis net aštuonis struktūrinius padalinius – Chaimo Frenkelio vilą, Žaliūkių malūnininko sodybą, Fotografijos, Dviračių, Radijo ir...
Vilniaus g. 74, LT-76283 Šiauliai

Radviliškio miesto kultūros centras – daugiafunkcinis kultūros centras, besinaudojantis moderniomis techninėmis priemonėmis, atviras visuomenei, tenkinantis bendruomenės narių saviraiškos poreikius, organiškai įsiliejantis į Šiaulių apskrities ir...
Maironio g. 10, Radviliškis

Plungės kultūros centro įkūrimo metais laikomi 1939-ieji. Tuomet Prelato Povilo Pukio rūpesčiu Plungėje buvo pastatyta dviaukštė parapijos salė pritaikyta kultūros reikmėms. Šiuo metu šis pastatas grąžintas bažnyčiai. Naujieji kultūros namai, kurie 2003 metais...
Senamiesčio aikštė 3, Plungė

Rietavo savivaldybės kultūros centras iki 2013 m. rudens  buvo įsikūręs Rietavo miesto centre, viename iš nedaugelio senujų pastatų – buvusiuose bažnyčios parapijos namuose. Čia kultūrinė veikla prasidėjo 1949 m. - buvo rodomi vaidinimai, vyko šokių vakarai,...
Parko g. 5, Rietavas

Įdomios studijos!   Misija Pasitelkus aukštos kvalifikacijos dėstytojus, įsisavinus šiuolaikines komunikacijos priemones ir pritaikant šiuolaikines mokymo formas bei metodus, rengti kvalifikuotus, išsilavinusius specialistus, gebančius...
Tilžės g. 22, Šiauliai

...
Aušros al. 40, Šiauliai

Istorija Jurbarko kultūros namai įsteigti 1946 metais. Plečiantis kultūrinei veiklai rajone, senųjų kultūros namų patalpos darėsi per ankštos repeticijoms bei renginiams. Naujasis (dabartinis) kultūros namų pastatas atiduotas eksploatuoti 1979 metais. Jurbarko rajono tarybos...
Dariaus ir Girėno g. 94, Jurbarkas

Teatro istorija Teatras įsteigtas 1991 m. spalio 1 d. Steigėja - Panevėžio miesto savivaldybė. Teatro idėją subrandino ir įkūnijo režisierius Julius Dautartas ir dailininkas Kęstutis Vaičiulis. Įkurti teatrą inspiravo suvokimas, kad vienintelis būdas kažką radikaliai keisti...
Vasario 16 – osios g. 19, Panevėžys

Kultūros centro savininkas - Tauragės rajono savivaldybės taryba. Kultūros centro struktūrą sudaro 19 skyrių ir Kultūros paveldo tarnyba. Tauragės kultūros centro istorija 1946 metais sausio 20 dieną Tauragės apskrities vykdomojo komiteto kultūros-švietimo darbo...
Dariaus ir Girėno g. 3, Tauragė

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai – vienas didžiausių daugiafunkcių kultūros centrų Lietuvoje. Visa Rūmų veikla orientuota į miesto gyventojų kultūrinių poreikių tenkinimą. Čia organizuojami renginiai jaunimui ir senjorams, šeimoms ir kolektyvams. Veikia...
Kranto g. 28, Panevėžys

Kupiškio kultūros centre dirba puikūs ir kūrybingi specialistai, jautriai jaučiantys laiko ir žmonių poreikių pulsą. Seniai žinoma, kad laikui bėgant bendrų idėjų vedini žmonės susigyvena ir „susicementuoja”, tapdami ne tik kolegomis, bet ir bendražygiais. Manau,...
Gedimino g. 40, Kupiškis