Įmonės

21 - 40 iš 81

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga "Apskritasis stalas" (PAS) - Panevėžio jaunimo organizacijas vienijanti platforma, kuri vienija, atstovauja, stiprina ir viešina jaunimo organizacijas. Šiuo metu PAS vienija 19 jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas,...
Kranto g. 28, Panevėžys

Pagrindinės asociacijos „LEMIK“ veiklos kryptys: Jaunimo bendradarbiavimo su bendraamžių grupėmis ir suaugusiais organizavimas; Jaunimo užimtumo, bendravimo ir verslumo įgūdžių ugdymo organizavimas; Poilsinės veiklos organizavimas; Rinkos tyrimai ir...
Vykinto g. 6, Dembavos k.

Ateitininkų misija - atnaujinti, stiprinti ir kurti Lietuvos pilietinę visuomenę, sudaryti jaunuomenei sąlygas visapusiškai brandinti asmenybę. Panevėžio krašto...
J. Žemgulio g. 45, Panevėžys

Lietuvos maironiečių draugija įsteigta 1989 metais. Nuo pat organizacijos įkūrimo Vytauto Žemkalnio gimnazija yra draugijos centras. Eugenijus Urbonas — Lietuvos maironiečių draugijos pirmininkas ir iniciatorius. Antrą dešimtmetį skaičiuojanti draugija yra nemažai nuveikusi...
Smėlynės g. 29, Panevėžys

Lietuvos skautijos padalinio Panevėžio krašto misija - ugdyti organizacijos narius dorais, kilnios dvasios, tvirto būdo, sveikais, sąmoningais žmonėmis ir naudingais piliečiais savo Tėvynei. Lietuvos skautijos padalinio Panevėžio krašto...
Marijonų g. 24, Panevėžys

MOPT buvo įkurta prieš tūkstantį metų. Per ilgą laiką mūsų tikslai keitėsi, tačiau dabar Maltos ordino misija yra padėti pagelbėti seniems, savimi negalintiems pasirūpinti žmonėms. Taip pat mes vykdome vaikų, iš skurdžių šeimų, socialinę integraciją į...
Marijonų g. 24, Panevėžys

Jaunimo turizmo ir aktyvaus laisvalaikio klubo "Klajūnas" tikslai ir uždaviniai yra: plėtoti turizmą kaip aktyvaus poilsio, žmogaus rekreacinių poreikių tenkinimo priemonę, skiriant prioritetą aktyvioms keliavimo formoms, padedančioms ugdyti sveiką, ištvermingą,...
Statybininkų g. 46-34, Panevėžys

Draugijos veiklos tikslas – suburti ir skatinti kolegijos studentų tiriamąją veiklą, gilinti bei plėsti profesines žinias ir tiriamosios veiklos įgūdžius, padedant dėstytojams prisidėti prie kolegijos mokslo taikomosios veiklos tradicijų puoselėjimo. Studentų mokslinės...
Klaipėdos g. 3, 515 a, Panevėžys

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos (LSDJS) Mažeikių skyrius. Mielas jaunas žmogau, Atsibodo nieko neveikti? Esi kupinas idėjų, bet nežinai kaip jas realizuoti? Esi aktyvus, ambicingas, linksmas bei nesi abejingas jaunimo reikalams? Negali gyventi be naujų pažinčių,...
Laisvės g. 39, Mažeikiai

Panevėžio sveikatingumo draugija “Baltoji ugnis” įkurta 2000 metų gruodžio 1 d. Draugiją įkūrė dešimt bendraminčių: L.Kryževičienė, L.Ridikienė, M.Petrašiūnas, E.Kličius, E.Rumbutytė, M.Grukauskas, R.Kutovoj, M.Petrauskas, R.Medelinskaitė,...
Margirio g. 22-2, Panevėžys

...
Molainių g. 112-15, Panevėžys

Pagrindinis A. Lipniūno kultūros centro tikslas: Telkti Panevėžio miesto ir vyskupijos katalikišką jaunimą per meną, kurybą, studijas supažindinti jį su mūsų tautos dvasiniais ir kultūriniais lobynais. Kurti jaunimo sielovados struktūrą vyskupijoje. Spręsti jaunimo...
Marijonų g. 24, Panevėžys

Jaunimo organizacija DARBAS (JOD) susikūrė 2003-ųjų pabaigoje ir šiuo metu veikia 60-yje Lietuvos savivaldybių, turi 62 skyrius bei vienija virš 3000 narių. Priešingai nei daugelis jaunimo organizacijų Lietuvoje, JOD nesukoncentravo veiklos tik didžiuosiuose...
Vasario 16-osios g. 8, Panevėžys

KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultete aktyviai veikia studentų „antri“ namai - Studentų atstovybė. Ši visuomeninė organizacija įsikūrė 1999 - ųjų metų balandžio 23 - ąją dieną. Taigi jau ilgus metus mes dirbame Jums, studentai. Smagu, kad...
Nemuno g. 33, Panevėžys

Mažeikių rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių visuomeninių organizacijų asociacija „Apskritas Stalas“ buvo įregistruota 2007m. balandžio 25 d. Valstybės įmonės Registrų centro Telšių filiale. Asociacijos pagrindinis tikslas – ginti ir atstovauti narių...
Žemaitijos g. 29-43, Mažeikiai

Ką Panko SA veikia? Panevėžio kolegijos studentų atstovybė dalyvauja studijų proceso organizavime, studijų programų rengime, kiek įmanoma stengiasi suaktyvinti studentų kultūrinį gyvenimą. Skatina ir palaiko bendradarbiavimą su kitų aukštųjų mokyklų studentų atstovais,...
Klaipėdos g. 3-515a, Panevėžys

Klaipėdos apskrities Jaunųjų ūkininkų sąjunga įkurta 2000 m. ir vienija apskrities kaimo jaunimo atstovus, jaunuosius ūkininkus. Siekiant įgyvendinti įstatuose nustatytus tikslus, KAJŪS organizuoja savanoriškus darbus, profesinio orientavimo renginius, profesinį rengimą ir...
Kunkių 12, Dargužių km, Kretingalės sen.

...
Klemiškės 14-2, Klaipėda

Kas yra „Žvejonė“? Tai nevyriausybinė ir pelno nesiekianti, aktyviausiai Lietuvos pajūrio zonoje veikianti visuomeninė aplinkos apsaugos organizacija, įkurta 1988 metais kaip Lietuvos žaliųjų judėjimo klubas Klaipėdoje, kurio nariai savo savanoriška veikla siekia...
Taikos pr. 42-3, Klaipėda

Klaipėdos aktyvaus laisvalaikio klubo A.L.L. veikla grindžiama klubo įstatais ir reglamentu. Klubas savo veiklas ir jų kryptis planuoja kiekvienais metais atsižvelgdamas į klubo narių norus ir poreikius, bei vadovaudamasis strateginiu planu. Klubo veiklų sezonas prasideda einamųjų metų...
H.Manto 84, Klaipėda