Įmonės

41 - 60 iš 81

„Būties jaukuma“ veikia nuo 2010 metų. Įstaigoje dirbantys lektoriai, savanoriai, specialistai turi ilgametę darbo nevyriausybinėse ir valstybinėse įstaigose patirtį. Ateities vizijoje mūsų įstaiga – šeimai palanki organizacija, kurioje prieinamos įvairios...
Poilsio 14 - 57, Klaipėda

JCI Panevėžys - vietinė organizacija, JCI Lietuva regioninė narė, kuri priklauso tarptautiniam JCI(Junior Chamber International) - Tarptautiniai Jaunimo rūmai - tinklui, vienijančiam apie 200 000 (18-40m. amžiaus) narių iš 110 pasaulio šalių. JCI Panevėžys pirmoji JCI...
Nemuno g. 76-34, Panevėžys

Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ (KLAS), įkurta 1998 m. spalio 9 d. KLAS vienija 23 jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas, formuoja ir įgyvendina Klaipėdos miesto jaunimo politiką. KLAS taip pat koordinuoja jaunimo organizacijų veiklą,...
Minijos 2, 3 korpusas, 402 kab., Klaipėda

AR GALIOJA MŪSŲ MINTIMS, ŽODŽIAMS IR DARBAMS KETURI “TAIP” ? Ar tai teisinga? Ar tai dora kitų atžvilgiu? Ar tai skatina gerą valią ir draugiškumą? Ar tai bus visiems naudinga? Rotaract – tarptautinė nepolitinė jaunimo organizacija, kuri...
Kurpių 1, Klaipėda

Klaipėdos universiteto studentų krepšinio komandos fanų klubas (KUSKKFK) „Baltijos žaibas“ jungia ir siekia įtraukti į klubo veiklą buvusius ir esamus Klaipėdos universiteto (KU) studentus, besidominčius krepšiniu ir palaikančius KU studentų krepšinio...
S. Nėries 5, Klaipėda

SMK Studentų klubas – tai jaunų žmonių organizacija, vienijanti aktyviausius SMK studentus ir kurianti inovatyvius, novatoriškus ateities planus ir juos realizuojanti. Studentų klube nuolat verda jaunatviškas, įsimintinas studentiškas gyvenimas. SMK studentai...
Nemuno 2, Klaipėda

APIE MUS  Esame visapusiškai aktyvaus jaunimo grupė, siekianti prisidėti prie socialdemokratinių vertybių sklaidos Klaipėdoje. KAS MUMS YRA SVARBU: - lojalumas; - atsakomybė; - novatoriškumas; - iniciatyvumas; KUO IŠSISKIRIAME Esame vienintelė kairiosios...
H.Manto 40 a, Klaipėda

Jaunųjų konservatorių lyga – tai viena seniausių Lietuvos jaunimo organizacijų, šiuo metu vienijanti daugiau nei du tūkstančius jaunų žmonių visoje Lietuvoje. Jaunųjų konservatorių lyga yra savarankiška, nevyriausybinė Lietuvos jaunimo...
Liepų 3, Klaipėda

Klaipėdos liberalaus jaunimo organizacija - intelektuali ir pažangi jaunimo organizacija, nuo įsikūrimo negailestinga, tačiau dalykiška oponentė valdantiesiems. Liberalaus jaunimo misija nepakitusi - skleisti laisvės ir teisingumo idėjas esant bet kokiai politinei aplinkai. Mes...
Danės 9, Klaipėda

Asociacija „Jūrų šaulys“ yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesus ir juos ginti, tenkinti kitus viešuosius interesus. Savo veikloje Asociacija...
Šilutes plentas 9, Klaipėda

Studentų sąjunga - tai Kolegijos padalinys, vienijantis visus studentus. Ji įkurta 1998 metais. Kolegijos studentai - tai Kolegijos veiklos veidrodis.  Svarbiausi studentų sąjungos tikslai yra šie: Telkti studentus demokratinės, teisinės, pilietinės visuomenės kūrimui...
Turgaus 21,Klaipėda.

MISIJA Vykdyti prevencinę veiklą neformalaus ugdymo formomis bei teikiant jaunimui draugiškas paslaugas siekiant   sumažinti sergamumą, priklausomybę žalingiems įpročiams ir mažinant jaunimo nusikalstamumą. TIKSLAI:  Propaguoti  sveiką ...
H.Manto 47, Klaipėda

Nuo pat pirmųjų savo gyvavimo dienų Klaipėdos valstybinės kolegijos Studentų atstovybė (KVK SA) stengiasi kuo aktyviau ginti studentų teises tiek kolegijos, tiek Klaipėdos bei Respublikos mastu. KVK SA siekis: užtikrikrinti kokybišką išsilavinimą ir paįvairinti...
Taikos pr. 20, Klaipėda

LCC Studentų atstovybė skatina studentų dalyvavimą užklasinėje veikloje, todėl kviečia visus prisijungti prie vieno ar kelių universitete veikiančių klubų ir neformalių organizacijų. Esame tikri, kad kiekvienas studentas ras širdžiai mielą užsiėmimą iš šio...
Kretingos 36, 92307 Klaipėda

JOD vizija – būti didžiausia nevyriausybine jaunimo organizacija vienijančia aktyvų Lietuvos jaunimą. Siekdama įtraukti jaunuolius į aktyvią politinę ir visuomeninę veiklą JOD vadovaujasi organizacijos vertybėmis. JOD misija - ugdyti jaunus Lietuvos lyderius ir juos...
Daržų 1 A, Klaipėda

 „JSF“ teisinis statusas – asociacija. Pasirinktas asociacijos statusas, nes tai leis lengviausiai įgyvendinti organizacijos tikslus. Fondo aukščiausias valdymo organas – visuotinis Fondo narių susirinkimas. Taip pat Fondo turi ir Fondo valdybą, kurs...
Laukininkų 9 - 62, Klaipėda

Mūsų veiklos sritys: - mokymai; - socialiai atsakinga veikla; - tarptautinis bendradarbiavimas; - verslo kontaktai. JCI Klaipėda – vietinė JCI organizacija – įkurta 2008-06-12 , JCI Lietuva narė, kuri priklauso tarptautiniam JCI tinklui. JCI (Junior Chamber...
Klaipėdos 42-30, Gargždai

Skautai – visuomeninė savanoriška vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo organizacija. Vadovaudamiesi pradininko Roberto Baden-Powellio išdėstytomis idėjomis, skautai siekia ugdyti savo narius dorais, kilnios dvasios, tvirto būdo, sveikais,...
Vilties 6, Klaipėda

...
Laisvės g. 49, Mažeikiai